Jak wybrać fundusz ETF?

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku funduszy ETF Warto wiedzieć, że wybierają je zarówno inwestorzy początkujący, jak i doświadczeni. Dziś podpowiemy Wam, jakie ETF-y wybrać.

Fundusze ETF – poznajcie definicję

Globalna wartość aktywów, które są zgromadzone na ETF-ach ciągle rośnie i przekracza już 10 bilionów dolarów. Nie oznacza to jednak, że mali inwestorzy osiągają tak duże zyski. W te fundusze inwestują również duże korporacje czy banki. ETF jest akronimem słów Exchange Traded Fund. Jest to fundusz notowany na giełdzie. Pełni ważną rolę, gdyż naśladuje wyniki danego indeksu giełdowego czy aktywów. Fundusze ETF cieszą się dużą popularnością choćby dlatego, że inwestując w nie nie trzeba mieć dużego kapitału. Nie ponosi się też dużych kosztów związanych z opłatami czy prowizjami. ETF umożliwiają inwestycję w koniunkturę, która odnosi sukces, co oczywiście nie oznacza wcale, że łatwo jest zarobić. W teorii fundusze ETF umożliwiają osiągnięcie takie same stopy zwrotu jak w przypadku aktywów, które naśladują. Najczęściej sprawdzają się one w inwestycjach średnioterminowych i długoterminowych. Dla inwestorów krótkoterminowych polecane są ETF-y syntetyczne z niewielkim lewarem. Tego typu produkt daje możliwość wysokiego zysku, ale ryzyko inwestycyjne jest naprawdę spore, co wynika z faktu, że każda zmiana wartości naśladowanego indeksu pociąga za sobą wielokrotnie wyższą zmianę kursów. Dotyczy to również innych aktywów. Inwestor musi zdawać sobie sprawę, że jeżeli inwestuje w zagraniczne ETF-y, to może stracić poprzez osłabienie kursu złotego. Jeżeli ETF-y zostaną wycofane z rynku, to również może dojść do wysokich strat. Oczywiście emitent jest zobligowany do odkupu tytułów uczestnictwa, ale cena może być dużo niższa. 

Jak wybrać najlepsze ETF-y?

Znalezienie najlepszego instrumentu finansowego wymaga wiedzy oraz doświadczenia. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na płynność obrotu. Najlepiej więc wybrać taki ETF, który ma wysoką płynność. Dobrze sprawdzają się aktywa o różnej wartości. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na sposób odwzorowania indeksu. Tutaj największą popularnością cieszą się fundusze ETF, które wykorzystują metodę pełnej replikacji czy replikacji syntetycznej. Koszt zarządzania ETF-ami jest niewielki, natomiast trzeba liczyć się z opłatami. Ma to szczególnie duże znaczenie, gdy inwestujecie większe kwoty. 

ETF-y indeksowe – co trzeba wiedzieć?

Jeżeli ciekawią Was ETF-y indeksowe, to powinniście zwrócić uwagę, czy mają one charakter dystrybucyjny czy też akumulacyjny. Te pierwsze są najczęściej dobrym wyborem, gdy podczas trwania inwestycji chcecie otrzymać dodatkową gotówkę choćby z dywidendy. Natomiast fundusze typu akumulacyjnego reinwestują dywidendy. Nie dają więc tej korzyści za to łatwiej rozliczać się z zysków. Każda inwestycja w ETF-y związana jest z dużym ryzykiem straty finansowej. Jeżeli dojdzie do niekorzystnej zmiany ceny rynkowej, to stracicie swój kapitał. Warto jeszcze wiedzieć, że wysokość opłaty za zarządzanie oblicza się jako procent średniej wartości aktywów. Tutaj bierze się pod uwagę cały rok inwestycyjny, przy czym opłata jest pobierana proporcjonalnie i to w każdym dniu, biorąc pod uwagę wycenę aktywu funduszu.