Polityka Prywatności

imgup.pl Nie wymaga rejestracji do wrzucania zdjęć, więc nie zapisuje żadnych adresów email.

Nie gromadzimy żadnych danych umożliwiających identyfikację osób, które oglądają obrazy. Jednak, gdy użytkownik przesyła obraz do serwera imgup.pl informacje o użytkowniku są rejestrowane, więc w przypadku nadużywania warunków korzystania z naszych usług personel może łatwo zidentyfikować i zablokować obrażającego użytkownika. Informacje o użytkowniku są dostępne tylko dla członków personelu, którzy wykonują moderację obrazów, informacje te nie będą nigdzie wyświetlane publicznie ani nikomu.