imgup.pl

Regulamin IMGUP.plKorzystanie z Serwisu imgup.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.§1 - Definicje

1.1 Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu imgup.pl.
1.2 Serwis - strona WWW z dostępnymi usługami zawartymi w aplikacji imgup.pl.
1.3 Plik - grafika wgrana przez Użytkownika na serwer.
1.4 Adres IP - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom Użytkownika korzystającego z Serwisu.
1.5 Właściciel - podmiot odpowiedzialny za utrzymywanie, prowadzenie i funkcjonowanie Serwisu.

§2 - Postanowienia ogólne

2.1 Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu IMGUP.pl jest w pełni darmowe dla każdego Użytkownika Internetu.
2.2 Użytkownik może umieszczać jedynie pliki, których jest autorem lub dostał zgodę na ich publikację.
2.3 Zabrania się umieszczania zdjęć sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, tj. pornograficznych, zawierających sceny przemocy, niecenzuralne nazwy, promujących faszyzm, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
2.4 Właściciel Serwisu ma prawo zablokowania Użytkownika łamiącego Regulamin Serwisu.
2.5 Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie.
2.6 Osobą w pełni odpowiedzialną za zawartość pliku jest Użytkownik, który opublikował go w Serwisie.
2.7 Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Właściciel Serwisu będzie współpracował z organami państwowymi w celu zidentyfikowania Użytkownika łamiącego Regulamin.
2.8 Właściciel Serwisu nie udziela żadnej gwarancji, że Serwis będzie funkcjonował nieprzerwanie, bezbłędnie, oraz, że jakość usług sprosta wymaganiom Użytkownika.


§3 - Przypisy

3.1 Pełny Regulamin Serwisu dostępny jest pod adresem http://imgup.pl/rules.
3.2 Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.